O nas

Prezentacja kilkudziesięciu obiektów architektonicznych, wybranych ze względu na ich walory formalne, konteksty, w jakich powstały, a także wartości, jakie z sobą niosą, jest początkiem działań mających na celu ukazanie zróżnicowanego i nieustannie zmieniającego się pejzażu współczesnej architektury województwa małopolskiego.

Rolą przewodnika jest również propagowanie turystyki architektonicznej oraz promocja nowych miejsc, dla których warto odwiedzić województwo.

Zachęcamy do regularnych wizyt na stronie internetowej Archimap.pl. Mamy nadzieję, że będą one bodźcem do odkrywania realnych przestrzeni, poszukiwania inspiracji, poznawania współczesnej kultury oraz oryginalnego spędzania wolnego czasu.

Autorem pomysłu przewodnika po architekturze współczesnej województwa małopolskiego – Archimap.pl jest Paweł Kraus. Projekt został zrealizowany z F.A.I.T. (Fundacja Artyści Innowacja Teoria).

F.A.I.T. (Fundacja Artyści Innowacja Teoria) powstała w 2005 roku w Krakowie. Jej podstawowym celem jest stymulowanie dyskusji na temat sztuki i współczesnej kultury, integrowanie środowisk twórczych i krytycznych oraz promocja polskiej sztuki w kraju i za granicą. Realizując te cele, F.A.I.T. poszukuje innowacyjnych metod komunikowania i popularyzowania zagadnień współczesnej kultury oraz nowych metod docierania do odbiorców. W ramach działań fundacji są realizowane projekty interdyscyplinarne, angażujące artystów pracujących w różnych mediach i specjalistów z różnych dziedzin sztuki.

Do 2012 roku wiodącą działalnością fundacji było prowadzenie galerii sztuki współczesnej pierwotnie w przestrzeniach poprzemysłowych starego dworca towarowego przy ul. Kamiennej, następnie, od 2007 roku, przy ul. Karmelickiej. W 2012 roku fundacja animowała miejsce o charakterzeproject spaceprzy ul. Pijarskiej w Krakowie. Fundacja realizowała w przestrzeniach poszczególnych galerii autorskie wystawy problemowe konstruowane wokół zagadnienia percepcji nowych mediów w sztuce oraz prezentacje najbardziej aktualnych zjawisk w sztuce współczesnej, w tym środowisk spoza Polski (Zurych, Frankfurt nad Menem, Norwich w Wielkiej Brytanii). F.A.I.T. prezentowała polską sztukę za granicą, uczestniczyła w targach sztuki (Wiedeń, Sztokholm, Kolonia) oraz w międzynarodowych festiwalach (Norwich, Hamburg).

Podstawowym celem obecnej aktywności fundacji jest stworzenie pola współpracy artystów działających zazwyczaj w różnych nurtach i gatunkach sztuki. Nowa strategia dotyczy realizacji filmów fabularnych tworzonych przez lub przy znacznym udziale artystów z obszaru sztuk wizualnych, filmów dokumentalnych oraz obejmuje rejestrację i prezentację materiałów o charakterze archiwalnym.

Paweł Kraus jest redaktorem portalu Archizoom.pl, historykiem sztuki i krytykiem architektury. W latach 2005–2008 pełnił funkcję redaktora ogólnopolskiego miesięcznika „Architektura & Biznes”. W swoim dorobku posiada wiele publikacji na temat architektury i designu.

Projekt przewodnika zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. Małopolska Gościnna.