Akademik przy ul. Nawojki

  • lokalizacja: Kraków, ul. Nawojki 9
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Biuro Projektów Lewicki Łatak
  • www autorów: http://www.lewicki-latak.com.pl
  • realizacja: 2002
  • autorzy fotografii: Gabriela Buzek-Garzyńska

Architekturą akademika dla dziewcząt projektanci zrewaloryzowali ideę studenckiego domu mieszkalnego o kameralnej skali. Poszukując utraconych wartości, w sposób naturalny powrócili do okresu, w którym rozwój wspomnianej typologii został przerwany – do międzywojennego modernizmu. Inspirujących obiektów z tamtego czasu na terenie Krakowa zachowało się wiele. Na dodatek architekci ustrzegli się pastiszu, zaproponowali świadomie i z pietyzmem kształtowany język form neomodernistycznych.

Jasne, tynkowane elewacje posłużyły za tło dla poziomych, wąskich pasów okien, okien narożnych, subtelnej gry linii wertykalnych i horyzontalnych oraz wydatnych gzymsów. Efekt harmonii i elegancji spotęgowały umiejętnie zastosowane materiały: beton, drewno sosnowe i bukowe, a w kaplicy: trawertyn, granit i wybielany mahoń.