Apartamentowiec przy ul. Kupa 12

  • lokalizacja: Kraków, ul. Kupa 12
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: GD&K Group
  • www autorów: http://www.gdkgroup.pl
  • realizacja: 2005
  • autorzy fotografii: Jakub Kaczmarczyk © GD&K Group

Architektura budynku zlokalizowanego w centrum Kazimierza, obok barokowej synagogi Izaaka jest wypadkową kontekstu oraz zamiłowania projektantów do neomodernistycznej stylistyki.

Aby zminimalizować oddziaływanie bryły na sąsiadującą zabudowę, cofnięto dwie ostatnie kondygnacje. Uskoki pojawiły się również na ścianie otwierającej się na bóżnicę. Tu jednak mają układ wertykalny. Przypominają ryzality, ale również przeskalowane przypory – popularny element historycznej architektury Krakowa.

Sposób opracowania elewacji nadaje obiektowi spójność. Swój rysunek zawdzięczają regularnemu rytmowi porte-fenêtre. Charakter budynku podkreśla ekskluzywny dodatek – okładzina z wapienia pińczowskiego. Kamień ten od ponad tysiąca lat jest używany w Polsce jako materiał rzeźbiarski i architektoniczny.

Apartamentowiec na tle standardowej zabudowy mieszkaniowej wyróżnia dyspozycja przestrzeni mieszkalnych. Dzięki zastosowaniu słupowej konstrukcji wnętrza mogą być aranżowane w dowolny sposób. Dla miłośników miejskich panoram przewidziano penthouse’y na dwóch najwyższych kondygnacjach. Jeden z nich ma na dachu taras widokowy.