Bank Handlowy

  • lokalizacja: Kraków, ul. Grzegórzecka 21
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: DDJM
  • www autorów: http://www.ddjm.pl
  • realizacja: 1997
  • autorzy fotografii: © DDJM

Współczesne przestrzenie polskich banków to głównie niewielkie pomieszczenia lokowane w parterach budynków w uczęszczanych miejscach. Charakteryzują je: unifikacja, tymczasowość, tanie materiały oraz perswazyjne formy reklamowe.

Budynek zaprojektowany dla krakowskiego oddziału Banku Handlowego w Warszawie (obecnie City Handlowy) komunikuje odmienne wartości. Po pierwsze, podnosi standard nieatrakcyjnej i zaniedbanej pierzei ul. Grzegórzeckiej. Po drugie, architekci sięgnęli po sprawdzone, klasyczne rozwiązania, zaadaptowali je, uwzględniając współczesny język form, materiałów i technologii. Fasada została podzielona na trzy strefy: kamiennego cokołu z kolumnadą, lekkiej, szklanej ściany kurtynowej oraz ażurowego gzymsu – rodzaju łamacza światła. Po trzecie, zastosowano trwałe materiały – m.in. stal i okładzinę kamienną. Po czwarte, zadbano o wygodę i dobre samopoczucie klientów banku: kolumnada i kamienne okładziny w strefie ogólnodostępnej komunikują prestiż i bezpieczeństwo, elegancki detal schlebia dobremu smakowi, a nietypowe rozwiązania przestrzenne – stalowa kładka rozpięta nad salą operacyjną – pozytywnie zaskakują.