Dom pogrzebowy Brama do Miasta Zmarłych

  • lokalizacja: Kraków, ul. Powstańców 48
  • www: http://www.cmentarzbatowicki.za.pl
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: tak
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Atelier Loegler
  • www autorów: http://www.loegler.com.pl
  • realizacja: 1998
  • autorzy fotografii: (C) Atelier Loegler

Dom pogrzebowy jest przykładem abstrakcyjnej formy przestrzennej podporządkowanej symbolice związanej z rytuałem przejścia – charakterystycznym dla kultury i religii chrześcijańskiej. W konsekwencji architekci wyeksponowali trzy istotne motywy: drogi, bramy oraz światła.

Na przedłużeniu placu-drogi wznosi się budynek. Nieskomplikowana bryła wyrasta z długiego prostokąta wygiętego w łuk. Wzniesiony z żelbetu i szkła symbolizuje bramę – granicę między światem żywych a wiecznością. Błękitna kolorystyka elewacji potęguje nierzeczywisty charakter budowli. Pozornie proste rozwiązania formalne, gdy głębiej się nad nimi zastanowić, odsłaniają kolejne znaczenia, nierzadko sprzeczne. Szklana fasada dzieli przestrzeń, a zarazem ukazuje następujące po sobie sekwencje wnętrza. I na odwrót, wnętrze otwiera się na krajobraz. Za sprawą przeszkleń, umieszczonych w zaskakujących miejscach, światło w sposób spektakularny definiuje przestrzeń, dematerializuje strukturę, sugeruje kolejne interpretacje. Doznania związane z przechodzeniem od światła do ciemności mają wymiar estetyczny, ale również religijny. W efekcie budynek, jak mało który współczesny obiekt sakralny, pozwala kontemplującemu przejść od formy do kryjących się za nią sensów. Wyzwala transcendentalne przeżycia.