Dom w Burowie

  • lokalizacja: Burów
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: nie
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Wizja
  • www autorów: http://www.wizja.krakow.pl
  • realizacja: 2009
  • autorzy fotografii: © Wizja

Forma domu w Burowie jest wypadkową urzędniczych decyzji dotyczących warunków zabudowy, krajobrazowego charakteru działki oraz próby zmierzenia się architektów z tradycją budowania na tym terenie. W konsekwencji powstała bryła łącząca dwa rozwiązania – zwartego domu z dachem dwuspadowym i rozczłonkowanego prostopadłościanu o modernistycznej proweniencji. Obie typologie zostały wyróżnione na elewacjach – pionowym lub poziomym deskowaniem. Drewniana okładzina łączy optycznie poszczególne fragmenty domu, wpisuje go w okoliczny pejzaż, pełni również funkcję dekoracyjną.