Droga Czterech Bram – Wyższe Seminarium Duchowne Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

  • lokalizacja: Kraków, ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
  • www: http://www.wsdcr.iap.pl
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: tak
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Dariusz Kozłowski, Wacław Stefański, Maria Misiągiewicz
  • www autorów: http://www.dariuszkozlowski.arch.pk.edu.pl
  • realizacja: 1993
  • autorzy fotografii: Wojciech Mazur

Nastrój, jaki panuje w tym niezwykłym zespole urbanistyczno-architektonicznym, oddaje fragmentcredoDariusza Kozłowskiego: „Architektura jest sztuką budowania rzeczy fikcyjnych tak, by wyglądały jak prawdziwe”.

Droga Czterech Bram, zgodnie ze specyfiką postmodernistycznego dzieła, jest zapisem formalnych poszukiwań oraz pretekstem do odczytywania zawoalowanych sensów.

Na poziomie materii architektonicznej mamy więc do czynienia z grą przeróżnymi motywami, destruowaniem ich pierwotnych funkcji, deformacją. Ściana okazuje się kurtyną przesłaniającą kolejną ścianę. Kolumny wznoszą się ku górze, lecz niczego nie podtrzymują. Schody prowadzą ku linii horyzontu, za którą otwiera się przepaść. Żelbetowy mur grodzi przestrzeń, a zarazem, rytmem prześwitów, otwiera ją. Zwieńczenie kościoła – betonowy, czterospadowy dach – pęka na kształt krzyża. Historyczne detale ulegają przeskalowaniu. Ciężkie, rozrzeźbione sklepienia zwisają ze stropów. Budowle wznoszą się we wnętrzach innych budowli.

W tak zdefiniowanej przestrzeni została poprowadzona Droga Ducha z czterema symbolicznymi bramami: Inicjacji, Nadziei, Wiedzy i Wiary. W zamierzeniu ma służyć mieszkańcom seminarium do odkrywania tajemnic rzeczywistości, a poprzez nią, być może, Boga.