Hotel Park Inn

  • lokalizacja: Kraków, ul. Monte Cassino 2
  • www: http://www.parkinn.com/hotel-krakow
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: tak
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: J. Mayer H. Architekten, Ovotz Design Lab.
  • www autorów: http://www.jmayerh.de
  • realizacja: 2009
  • autorzy fotografii: Jakub Kaczmarczyk © GD&K Group

.