Inkubator technologiczny w Krakowskim Parku Technologicznym

  • lokalizacja: Kraków, al. Jana Pawła II 41 L
  • www: http://www.sse.krakow.pl
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: tak
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: IQ Group Consortium: nsMoonStudio, Wizja
  • realizacja: 2008
  • autorzy fotografii: © nsMoonStudio

.