Małopolski Ogród Sztuki

  • lokalizacja: Kraków, ul. Rajska 12
  • www: http://www.mos.art.pl
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: tak
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Ingarden & Ewý
  • www autorów: http://www.iea.com.pl
  • realizacja: 2012
  • autorzy fotografii: Krzysztof Ingarden

.