Modernizacja Międzynarodowego Centrum Kultury - II etap

  • lokalizacja: Kraków, Rynek Główny 25
  • www: http://www.mck.krakow.pl
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: tak
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Atelier Loegler, Włodarczyk + Włodarczyk Architekci
  • www autorów: http://www.loegler.com.pl
  • realizacja: 2009
  • autorzy fotografii: Wojciech Wilczyk © Atelier Loegler

Modernizacja siedziby Centrum – budynku tworzącego pierzeję Rynku, stała się wydarzeniem w konserwatywnym Krakowie, pomimo że istotną zmianą w wyglądzie elewacji, którą wprowadzono w I etapie adaptacji kamienicy „Pod Kruki”, było przeszklenie fragmentu dachu. W II etapie dokonano przestrzennej integracji kamienicy z oficyną, wznoszącą się w głębi parceli. Pustkę między budynkami zamieniono w wielofunkcyjne patio, które przekryto szklanym dachem. Wysokie wypełnione światłem wnętrze z przerzuconym stalowo-szklanym pomostem oraz przeszklonym wykuszem stanowi spójny komunikat o architektonicznej proweniencji tej części kompleksu Centrum. Przekaz wzmacniają proporcje oraz relacje poszczególnych elementów.

Zwieńczeniem I etapu modernizacji było otwarcie ostatniej kondygnacji kamienicy na panoramę Rynku i Starego Miasta. Podobne rozwiązanie zastosowano przebudowując oficynę – pomieszczenie na najwyższym piętrze przekryto szklanym dachem.

Spoglądając na architektoniczny konglomerat Centrum w kontekście znaczeń, które buduje, trudno oprzeć się wrażeniu adekwatności formy do misji Międzynarodowego Centrum Kultury – polegającej na kształtowaniu i propagowaniu nowej postawy wobec dziedzictwa.