Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

  • lokalizacja: Kraków, Park Lotników Polskich, aleja Pokoju 68
  • www: http://www.ogroddoswiadczen.pl
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Ingarden & Ewý
  • www autorów: http://www.iea.com.pl
  • realizacja: 2008
  • autorzy fotografii: Krzysztof Ingarden

.