Pawilon wystawowo-informacyjny Wyspiański 2000

  • lokalizacja: Kraków, plac Wszystkich Świętych 2
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: tak
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: tak
  • autorzy: Ingarden & Ewý
  • www autorów: http://www.iea.com.pl
  • realizacja: 2007
  • autorzy fotografii: Krzysztof Ingarden

.