Przebudowa pl. Bohaterów Getta

  • lokalizacja: Kraków, pl. Bohaterów Getta
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Biuro Projektów Lewicki Łatak
  • www autorów: http://www.lewicki-latak.com.pl
  • realizacja: 2005
  • autorzy fotografii: Paweł Kubisztal, Juliusz Sokołowski (C) Biuro Projektów Lewicki Łatak

Plac Bohaterów Getta nosi w pamięci tragiczne historie z czasu II wojny światowej. Dawny pl. Zgody znajdował się na obszarze krakowskiego getta. Tu, po wywiezieniu w 1943 roku Żydów do obozu koncentracyjnego, trafiły ich meble, sterty mebli. Architekci wybrali krzesło na symbol tamtych wydarzeń. Potraktowali je jak pomnikową rzeźbę, a zarazem element małej architektury. W tym kontekście realizacja przypomina berliński monument Petera Eisenmana. Jednak w Krakowie zamiast abstrakcyjnej formy pojawia się realistyczny obiekt – mebel życia codziennego, bliski ludzkiemu ciału. Odwiedzający plac mogą na krzesłach-pomniku spocząć, czekający na autobus lub tramwaj na pobliskich przystankach mogą na nich usiąść. O tym, czy potraktują je wyłącznie jak przedmioty użytkowe, zdecyduje ich wiedza, wrażliwość, pomysłowość. Niewątpliwie architekci pozostawili wystarczająco dużo tropów pomocnych w odkrywaniu historii miejsca.

Zwiedzając plac, warto zwrócić uwagę na stojący w północnej części budynek dawnego dworca autobusowego „Karpaty”, oddany do użytku w 1931 roku. Zaprojektował go żydowski architekt Adolf Siódmak.