Rynek w Niepołomicach

  • lokalizacja: Niepołomice
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Biuro Projektów Lewicki Łatak
  • www autorów: http://www.lewicki-latak.com.pl
  • realizacja: 2010
  • autorzy fotografii: Tomasz Zakrzewski © Biuro Projektów Lewicki Łatak

Niepołomice to niewielkie miasto położone w pobliżu Krakowa, słynne z renesansowego zamku, określanego na wyrost „drugim Wawelem”, oraz ze wspaniałych terenów rekreacyjnych – Puszczy Niepołomickiej. Sercem miasta jest niewielki rynek, obudowany małomiasteczkową architekturą. Zadanie architektów polegało na uczynieniu go przestrzenią przyjazną mieszkańcom, stanowiącą estetyczną i funkcjonalną obudowę codziennych miejskich rytuałów oraz specjalnych wydarzeń.

Pomimo trudności, związanych z potrzebą zachowania niezniszczonych elementów wyposażenia placu, projektantom udało się stworzyć spójną przestrzeń. Punktem wyjścia do jej kształtowania był wybór kostki brukowej, porfirowej, o wymiarach 10 x 10 cm. Potraktowano ją jako moduł, który odnajdziemy m.in. w latarniach, pachołkach i ławkach. Z kolorystyką bruku koresponduje rdzawy kolor wszystkich elementów małej architektury, wykonanych ze stali kortenowskiej. Trzecim materiałem, którego użyto (siedziska i oparcia ławek), jest drewno dębowe. Miejskie meble spajają estetycznie poszczególne strefy funkcjonalne rynku: centralny czworobok (parking lub miejsce zgromadzeń), pierzeję północną (trakt spacerowy obsadzony szpalerem drzew) oraz pierzeję zachodnią (ogródki kawiarniane). Gwarantują również niepowtarzalność przestrzeni – zostały zaprojektowane dla Niepołomic.