Stadion Cracovii

  • lokalizacja: Kraków, ul. Kałuży 1
  • www: http://www.cracovia.pl
  • zwiedzanie z zewnątrz: tak
  • zwiedzanie wnętrz: tak
  • fotografowanie z zewnątrz: tak
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Estudio Lamela
  • www autorów: http://lamelapolska.com
  • realizacja: 2010
  • autorzy fotografii: Wojciech Kryński © Estudio Lamela

Specyficzna lokalizacja stadionu – w centrum miasta, w pobliżu budynków instytucji kultury (Muzeum Narodowe) i na jednej z najważniejszych osi widokowych (Błonia – wzgórze wawelskie) – w sposób istotny wpłynęła na jego architekturę.

Obiekt, pomimo dużych rozmiarów, nie zdominował otoczenia. Stało się tak dzięki maksymalnej redukcji bryły oraz stosownemu opracowaniu elewacji. W tym celu obniżono o ponad metr murawę boiska w stosunku do poziomu gruntu. Krótszym ścianom stadionu, obłożonym płytami piaskowca, nadano horyzontalny układ. Poprzedzono je rozległymi placami o jasnej kolorystyce, optycznie pomniejszającymi bryłę. Efekt ten spotęgował rysunek posadzki placów – równoległe do elewacji pasy. Dłuższa, stupięćdziesięciometrowa ściana od strony al. Focha otrzymała wertykalne podziały, wzmocnione pasami posadzki, tym razem prostopadłymi do elewacji.

Odwrotnie niż w przypadku innych obiektów o podobnej funkcji stadion Cracovii nie epatuje popularną symboliką, nie zdradza swojego przeznaczenia. Niejednoznaczny charakter w połączeniu z elegancką architekturą czynią z niego wartościowy element zabudowy centrum Krakowa.