Uniwersytet Ekonomiczny – pawilon dydaktyczny z pomieszczeniami dla sportu

  • lokalizacja: Kraków, ul. Rakowicka 27
  • zwiedzanie z zewnątrz: nie
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: nie
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Atelier Loegler & Partnerzy
  • realizacja: 2001

.