Zakład Radioterapii, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza

  • lokalizacja: Tarnów, ul. Lwowska 178 a
  • zwiedzanie z zewnątrz: nie
  • zwiedzanie wnętrz: nie
  • fotografowanie z zewnątrz: nie
  • fotografowanie wnętrz: nie
  • autorzy: Atelier Loegler & Partnerzy
  • realizacja: 2009

.